Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

Giải : A
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Anh 6 5 20 15
2 Cộng hòa Séc 6 4 2 12
3 Kosovo 6 3 2 11
4 Montenegro 7 0 -12 3
5 Bungary 7 0 -12 3
Giải : B
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ukraine 7 6 13 19
2 Bồ Đào Nha 6 3 8 11
3 Serbia 6 3 -1 10
4 Luxembourg 6 1 -6 4
5 Lithuania 7 0 -14 1
Giải : C
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Hà Lan 6 5 12 15
2 Đức 6 5 14 15
3 Bắc Ireland 6 4 1 12
4 Belarus 7 1 -8 4
5 Estonia 7 0 -19 1
Giải : D
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ireland 7 3 2 12
2 Đan Mạch 6 3 11 12
3 Thụy Sỹ 6 3 7 11
4 Georgia 7 2 -3 8
5 Gibraltar 6 0 -17 0
Giải : E
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Croatia 7 4 8 14
2 Hungary 7 4 -1 12
3 Slovakia 6 3 2 10
4 Xứ Wales 6 2 0 8
5 Azerbaijan 6 0 -9 1
Giải : F
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Tây Ban Nha 8 6 14 20
2 Thụy Điển 8 4 9 15
3 Romani 8 4 9 14
4 Na Uy 8 2 3 11
5 Quẩn đảo Faroe 8 1 -19 3
6 Malta 8 1 -16 3
Giải : G
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ba Lan 8 6 11 19
2 Áo 8 5 10 16
3 Bắc Macedonia 8 3 -1 11
4 Slovenia 8 3 5 11
5 Israel 8 3 0 11
6 Latvia 8 0 -25 0
Giải : H
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Thổ Nhĩ Kỳ 8 6 13 19
2 Pháp 8 6 16 19
3 Iceland 8 5 2 15
4 Albania 8 4 4 12
5 Angorra 8 1 -15 3
6 Cộng Hòa Moldova 8 1 -20 3
Giải : I
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Bỉ 8 8 29 24
2 Nga 8 7 23 21
3 Đảo Síp 8 3 1 10
4 Scotland 8 3 -6 9
5 Kazakhstan 8 2 -4 7
6 San Marino 8 0 -43 0
Giải : J
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ý 8 8 22 24
2 Phần Lan 8 5 4 15
3 Armenia 8 3 -2 10
4 Bosnia & Herzegovina 8 3 3 10
5 Hy Lạp 8 2 -4 8
6 Liechtenstein 8 0 -23 2
Giải : A
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Anh 3 3 11 9
2 Cộng hòa Séc 3 3 5 9
3 Kosovo 3 2 3 7
4 Montenegro 4 0 -7 2
5 Bungary 3 0 -7 1
Giải : B
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ukraine 4 4 9 12
2 Bồ Đào Nha 3 1 3 5
3 Serbia 2 1 1 3
4 Luxembourg 3 1 -2 3
5 Lithuania 4 0 -8 1
Giải : C
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Hà Lan 3 2 5 6
2 Bắc Ireland 3 2 1 6
3 Đức 2 1 6 3
4 Belarus 4 0 -4 1
5 Estonia 4 0 -9 0
Giải : D
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Thụy Sỹ 3 2 6 7
2 Đan Mạch 3 2 5 7
3 Ireland 3 2 3 7
4 Georgia 4 1 1 5
5 Gibraltar 3 0 -8 0
Giải : E
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Croatia 3 3 5 9
2 Hungary 4 3 2 9
3 Xứ Wales 3 2 2 7
4 Slovakia 3 1 -2 4
5 Azerbaijan 3 0 -6 1
Giải : F
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Tây Ban Nha 3 3 8 9
2 Thụy Điển 4 2 4 8
3 Romani 4 2 3 7
4 Na Uy 4 1 2 6
5 Malta 4 1 -9 3
6 Quẩn đảo Faroe 5 1 -11 3
Giải : G
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ba Lan 4 3 8 10
2 Áo 4 3 8 9
3 Israel 4 2 4 8
4 Slovenia 4 2 2 7
5 Bắc Macedonia 4 2 -1 6
6 Latvia 4 0 -13 0
Giải : H
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Iceland 5 4 6 12
2 Thổ Nhĩ Kỳ 4 4 8 12
3 Pháp 4 3 10 10
4 Albania 3 2 2 6
5 Angorra 4 1 -8 3
6 Cộng Hòa Moldova 4 1 -10 3
Giải : I
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Bỉ 4 4 17 12
2 Nga 4 4 15 12
3 Kazakhstan 5 2 0 6
4 Scotland 4 2 2 6
5 Đảo Síp 4 1 -2 4
6 San Marino 3 0 -10 0
Giải : J
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ý 4 4 11 12
2 Bosnia & Herzegovina 4 3 9 10
3 Phần Lan 4 3 5 9
4 Armenia 4 2 1 6
5 Hy Lạp 4 1 -3 4
6 Liechtenstein 4 0 -9 1
Giải : A
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Anh 3 2 9 6
2 Kosovo 3 1 -1 4
3 Cộng hòa Séc 3 1 -3 3
4 Bungary 4 0 -5 2
5 Montenegro 3 0 -5 1
Giải : B
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ukraine 3 2 4 7
2 Serbia 4 2 -2 7
3 Bồ Đào Nha 3 2 5 6
4 Luxembourg 3 0 -4 1
5 Lithuania 3 0 -6 0
Giải : C
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Đức 4 4 8 12
2 Hà Lan 3 3 7 9
3 Bắc Ireland 3 2 0 6
4 Belarus 3 1 -4 3
5 Estonia 3 0 -10 1
Giải : D
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ireland 4 1 -1 5
2 Đan Mạch 3 1 6 5
3 Thụy Sỹ 3 1 1 4
4 Georgia 3 1 -4 3
5 Gibraltar 3 0 -9 0
Giải : E
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Slovakia 3 2 4 6
2 Croatia 4 1 3 5
3 Hungary 3 1 -3 3
4 Xứ Wales 3 0 -2 1
5 Azerbaijan 3 0 -3 0
Giải : F
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Tây Ban Nha 5 3 6 11
2 Thụy Điển 4 2 5 7
3 Romani 4 2 6 7
4 Na Uy 4 1 1 5
5 Quẩn đảo Faroe 3 0 -8 0
6 Malta 4 0 -7 0
Giải : G
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ba Lan 4 3 3 9
2 Áo 4 2 2 7
3 Bắc Macedonia 4 1 0 5
4 Slovenia 4 1 3 4
5 Israel 4 1 -4 3
6 Latvia 4 0 -12 0
Giải : H
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Pháp 4 3 6 9
2 Thổ Nhĩ Kỳ 4 2 5 7
3 Albania 5 2 2 6
4 Iceland 3 1 -4 3
5 Angorra 4 0 -7 0
6 Cộng Hòa Moldova 4 0 -10 0
Giải : I
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Bỉ 4 4 12 12
2 Nga 4 3 8 9
3 Đảo Síp 4 2 3 6
4 Scotland 4 1 -8 3
5 Kazakhstan 3 0 -4 1
6 San Marino 5 0 -33 0
Giải : J
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Ý 4 4 11 12
2 Phần Lan 4 2 -1 6
3 Armenia 4 1 -3 4
4 Hy Lạp 4 1 -1 4
5 Liechtenstein 4 0 -14 1
6 Bosnia & Herzegovina 4 0 -6 0