Ngày giờ Trận đấu Kèo Châu Á Kèo Tài Xỉu Kèo Châu Âu Trực tiếp
Đội nhà Tỷ lệ Đội khách Tổng thu Tài Tỷ lệ Xỉu Chủ thắng Hoà Khách thắng

17:00 - 06/03/2020

Quang Nam FC vs TP Ho Chi Minh

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

Hoang Anh Gia Lai vs Than Quang Ninh

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

B. Binh Duong vs SHB Da Nang

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

CLB BD Thanh Hoa vs Hai Phong FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

SHB Da Nang vs Sai Gon FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

Hai Phong FC vs Quang Nam FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

Song Lam Nghe An vs B. Binh Duong

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

Hai Phong FC vs TP Ho Chi Minh

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/03/2020

Song Lam Nghe An vs SHB Da Nang

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 07/03/2020

Hong Linh Ha Tinh FC vs CLB Viettel

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 07/03/2020

Sai Gon FC vs Song Lam Nghe An

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 07/03/2020

Nam Dinh FC vs Hong Linh Ha Tinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 07/03/2020

Than Quang Ninh vs Ha Noi FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 07/03/2020

Than Quang Ninh vs Hong Linh Ha Tinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 07/03/2020

Ha Noi FC vs Nam Dinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 07/03/2020

CLB Viettel vs Hoang Anh Gia Lai

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 07/03/2020

TP Ho Chi Minh vs CLB BD Thanh Hoa

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 07/03/2020

Sai Gon FC vs B. Binh Duong

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 08/03/2020

Quang Nam FC vs CLB BD Thanh Hoa

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 08/03/2020

Nam Dinh FC vs CLB Viettel

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 08/03/2020

Ha Noi FC vs Hoang Anh Gia Lai

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 13/03/2020

Hong Linh Ha Tinh FC vs Ha Noi FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 14/03/2020

SHB Da Nang vs Quang Nam FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 14/03/2020

B. Binh Duong vs Hai Phong FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 14/03/2020

TP Ho Chi Minh vs Sai Gon FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 15/03/2020

Hoang Anh Gia Lai vs Nam Dinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 15/03/2020

CLB BD Thanh Hoa vs Song Lam Nghe An

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 15/03/2020

CLB Viettel vs Than Quang Ninh

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 19/03/2020

CLB BD Thanh Hoa vs Nam Dinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 19/03/2020

Hoang Anh Gia Lai vs Sai Gon FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 19/03/2020

Hong Linh Ha Tinh FC vs SHB Da Nang

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 19/03/2020

Ha Noi FC vs Song Lam Nghe An

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 20/03/2020

Quang Nam FC vs B. Binh Duong

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 20/03/2020

Hai Phong FC vs Than Quang Ninh

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 20/03/2020

TP Ho Chi Minh vs CLB Viettel

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 03/04/2020

B. Binh Duong vs Ha Noi FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 03/04/2020

SHB Da Nang vs Hoang Anh Gia Lai

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 03/04/2020

Song Lam Nghe An vs TP Ho Chi Minh

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 03/04/2020

Than Quang Ninh vs Quang Nam FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 03/04/2020

Nam Dinh FC vs Hai Phong FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 03/04/2020

CLB Viettel vs CLB BD Thanh Hoa

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 03/04/2020

Sai Gon FC vs Hong Linh Ha Tinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 07/04/2020

CLB BD Thanh Hoa vs Than Quang Ninh

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 07/04/2020

Nam Dinh FC vs Song Lam Nghe An

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 07/04/2020

Hong Linh Ha Tinh FC vs B. Binh Duong

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 07/04/2020

TP Ho Chi Minh vs SHB Da Nang

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 08/04/2020

Quang Nam FC vs CLB Viettel

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 08/04/2020

Hai Phong FC vs Hoang Anh Gia Lai

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 08/04/2020

Ha Noi FC vs Sai Gon FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 11/04/2020

CLB BD Thanh Hoa vs SHB Da Nang

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 11/04/2020

Than Quang Ninh vs Nam Dinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 11/04/2020

TP Ho Chi Minh vs B. Binh Duong

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 12/04/2020

Hoang Anh Gia Lai vs Hong Linh Ha Tinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 12/04/2020

Quang Nam FC vs Song Lam Nghe An

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 12/04/2020

Hai Phong FC vs Sai Gon FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 12/04/2020

CLB Viettel vs Ha Noi FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 17/04/2020

SHB Da Nang vs Ha Noi FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 18/04/2020

Song Lam Nghe An vs Hong Linh Ha Tinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 18/04/2020

Nam Dinh FC vs Quang Nam FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 18/04/2020

Sai Gon FC vs CLB BD Thanh Hoa

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 19/04/2020

B. Binh Duong vs Hoang Anh Gia Lai

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 19/04/2020

Than Quang Ninh vs TP Ho Chi Minh

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 19/04/2020

CLB Viettel vs Hai Phong FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 24/04/2020

Hong Linh Ha Tinh FC vs TP Ho Chi Minh

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 25/04/2020

Song Lam Nghe An vs CLB Viettel

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 25/04/2020

SHB Da Nang vs Than Quang Ninh

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 25/04/2020

Sai Gon FC vs Nam Dinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 26/04/2020

B. Binh Duong vs CLB BD Thanh Hoa

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 26/04/2020

Hoang Anh Gia Lai vs Quang Nam FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 26/04/2020

Ha Noi FC vs Hai Phong FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 01/05/2020

Hai Phong FC vs Hong Linh Ha Tinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 02/05/2020

Quang Nam FC vs Sai Gon FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 02/05/2020

Nam Dinh FC vs B. Binh Duong

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 02/05/2020

CLB Viettel vs SHB Da Nang

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 03/05/2020

CLB BD Thanh Hoa vs Hoang Anh Gia Lai

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 03/05/2020

Than Quang Ninh vs Song Lam Nghe An

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 03/05/2020

TP Ho Chi Minh vs Ha Noi FC

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 08/05/2020

Than Quang Ninh vs B. Binh Duong

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 09/05/2020

CLB BD Thanh Hoa vs Hong Linh Ha Tinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 09/05/2020

SHB Da Nang vs Hai Phong FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 10/05/2020

Song Lam Nghe An vs Hoang Anh Gia Lai

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 10/05/2020

CLB Viettel vs Sai Gon FC

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 15/05/2020

Hai Phong FC vs Song Lam Nghe An

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 16/05/2020

B. Binh Duong vs CLB Viettel

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 16/05/2020

Hong Linh Ha Tinh FC vs Quang Nam FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 16/05/2020

Ha Noi FC vs CLB BD Thanh Hoa

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 17/05/2020

Hoang Anh Gia Lai vs TP Ho Chi Minh

Ban đầu

Trực tuyến

18:00 - 17/05/2020

Nam Dinh FC vs SHB Da Nang

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 17/05/2020

Sai Gon FC vs Than Quang Ninh

Ban đầu

Trực tuyến

17:00 - 12/06/2020

Quang Nam FC vs Ha Noi FC

Ban đầu

Trực tuyến

19:00 - 12/06/2020

TP Ho Chi Minh vs Nam Dinh FC

Ban đầu

Trực tuyến

Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo