Quảng cáo
Quảng cáo

Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

Giải : 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Armenia 0 0 0 0
1 Bungary 0 0 0 0
1 Montenegro 0 0 0 0
1 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0
Giải : 10
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Áo 0 0 0 0
1 Gibraltar 0 0 0 0
1 Ireland 0 0 0 0
1 Thụy Sỹ 0 0 0 0
Giải : 11
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0
1 Anh 0 0 0 0
1 Luxembourg 0 0 0 0
1 Bắc Macedonia 0 0 0 0
Giải : 12
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Hà Lan 3 3 13 9
2 Latvia 3 1 0 4
3 Israel 3 1 0 4
4 Cộng Hòa Moldova 3 0 -13 0
Giải : 13
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Georgia 3 3 6 9
2 Croatia 3 2 3 6
3 Hungary 3 1 1 3
4 Kazakhstan 3 0 -10 0
Giải : 2
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Tây Ban Nha 3 3 7 9
2 Serbia 3 1 4 4
3 Lithuania 3 1 -9 3
4 Romani 3 0 -2 1
Giải : 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Scotland 3 2 3 7
2 Đức 3 2 9 6
3 Belarus 3 1 -5 4
4 Angorra 3 0 -7 0
Giải : 4
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Albania 0 0 0 0
1 Bỉ 0 0 0 0
1 Hy Lạp 0 0 0 0
1 Iceland 0 0 0 0
Giải : 5
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Kosovo 0 0 0 0
1 Ba Lan 0 0 0 0
1 Nga 0 0 0 0
1 Xứ Wales 0 0 0 0
Giải : 6
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Đảo Síp 0 0 0 0
1 Ý 0 0 0 0
1 Malta 0 0 0 0
1 Slovakia 0 0 0 0
Giải : 7
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Cộng hòa Séc 3 2 10 7
2 Na Uy 3 2 8 7
3 Azerbaijan 3 1 -3 3
4 San Marino 3 0 -15 0
Giải : 8
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Đan Mạch 0 0 0 0
1 Quẩn đảo Faroe 0 0 0 0
1 Phần Lan 0 0 0 0
1 Pháp 0 0 0 0
Giải : 9
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 Estonia 0 0 0 0
1 Slovenia 0 0 0 0
1 Thụy Điển 0 0 0 0
1 Ukraine 0 0 0 0
Giải : 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Armenia 0 0 0 0
0 Bungary 0 0 0 0
0 Montenegro 0 0 0 0
0 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0
Giải : 10
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Áo 0 0 0 0
0 Gibraltar 0 0 0 0
0 Ireland 0 0 0 0
0 Thụy Sỹ 0 0 0 0
Giải : 11
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0
0 Anh 0 0 0 0
0 Luxembourg 0 0 0 0
0 Bắc Macedonia 0 0 0 0
Giải : 12
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Hà Lan 2 2 11 6
0 Latvia 1 0 0 1
0 Israel 2 1 0 3
0 Cộng Hòa Moldova 1 0 -6 0
Giải : 13
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Georgia 2 2 4 6
0 Croatia 2 2 5 6
0 Hungary 1 0 -2 0
0 Kazakhstan 1 0 -5 0
Giải : 2
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Tây Ban Nha 2 2 3 6
0 Serbia 2 1 4 3
0 Lithuania 1 1 1 3
0 Romani 1 0 0 1
Giải : 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Scotland 2 2 3 6
0 Đức 2 2 10 6
0 Belarus 1 0 0 1
0 Angorra 1 0 -2 0
Giải : 4
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Albania 0 0 0 0
0 Bỉ 0 0 0 0
0 Hy Lạp 0 0 0 0
0 Iceland 0 0 0 0
Giải : 5
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Kosovo 0 0 0 0
0 Ba Lan 0 0 0 0
0 Nga 0 0 0 0
0 Xứ Wales 0 0 0 0
Giải : 6
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Đảo Síp 0 0 0 0
0 Ý 0 0 0 0
0 Malta 0 0 0 0
0 Slovakia 0 0 0 0
Giải : 7
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Cộng hòa Séc 2 2 10 6
0 Na Uy 2 1 7 4
0 Azerbaijan 1 0 -1 0
0 San Marino 1 0 -2 0
Giải : 8
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Đan Mạch 0 0 0 0
0 Quẩn đảo Faroe 0 0 0 0
0 Phần Lan 0 0 0 0
0 Pháp 0 0 0 0
Giải : 9
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Estonia 0 0 0 0
0 Slovenia 0 0 0 0
0 Thụy Điển 0 0 0 0
0 Ukraine 0 0 0 0
Giải : 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Armenia 0 0 0 0
0 Bungary 0 0 0 0
0 Montenegro 0 0 0 0
0 Thổ Nhĩ Kỳ 0 0 0 0
Giải : 10
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Áo 0 0 0 0
0 Gibraltar 0 0 0 0
0 Ireland 0 0 0 0
0 Thụy Sỹ 0 0 0 0
Giải : 11
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Bosnia & Herzegovina 0 0 0 0
0 Anh 0 0 0 0
0 Luxembourg 0 0 0 0
0 Bắc Macedonia 0 0 0 0
Giải : 12
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Hà Lan 1 1 2 3
0 Latvia 2 1 0 3
0 Israel 1 0 0 1
0 Cộng Hòa Moldova 2 0 -7 0
Giải : 13
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Georgia 1 1 2 3
0 Croatia 1 0 -2 0
0 Hungary 2 1 3 3
0 Kazakhstan 2 0 -5 0
Giải : 2
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Tây Ban Nha 1 1 4 3
0 Serbia 1 0 0 1
0 Lithuania 2 0 -10 0
0 Romani 2 0 -2 0
Giải : 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Scotland 1 0 0 1
0 Đức 1 0 -1 0
0 Belarus 2 1 -5 3
0 Angorra 2 0 -5 0
Giải : 4
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Albania 0 0 0 0
0 Bỉ 0 0 0 0
0 Hy Lạp 0 0 0 0
0 Iceland 0 0 0 0
Giải : 5
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Kosovo 0 0 0 0
0 Ba Lan 0 0 0 0
0 Nga 0 0 0 0
0 Xứ Wales 0 0 0 0
Giải : 6
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Đảo Síp 0 0 0 0
0 Ý 0 0 0 0
0 Malta 0 0 0 0
0 Slovakia 0 0 0 0
Giải : 7
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Cộng hòa Séc 1 0 0 1
0 Na Uy 1 1 1 3
0 Azerbaijan 2 1 -2 3
0 San Marino 2 0 -13 0
Giải : 8
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Đan Mạch 0 0 0 0
0 Quẩn đảo Faroe 0 0 0 0
0 Phần Lan 0 0 0 0
0 Pháp 0 0 0 0
Giải : 9
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 Estonia 0 0 0 0
0 Slovenia 0 0 0 0
0 Thụy Điển 0 0 0 0
0 Ukraine 0 0 0 0
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo
Quảng cáo