Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 hà lan 4 2 4 7
2 pháp 4 2 0 7
3 đức 4 0 -4 2
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 hà lan 2 2 5 6
2 pháp 2 2 2 6
3 đức 2 0 0 2
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 hà lan 2 0 -1 1
2 pháp 2 0 -2 1
3 đức 2 0 -4 0