Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 senegal 6 5 10 16
2 madagascar 6 3 0 10
3 equatorial guinea 6 2 -2 6
4 sudan 6 1 -8 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 senegal 3 3 8 9
0 equatorial guinea 3 1 -1 3
0 madagascar 3 1 -1 4
0 sudan 3 0 -6 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 senegal 3 2 2 7
0 equatorial guinea 3 1 -1 3
0 madagascar 3 2 1 6
0 sudan 3 1 -2 3