Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 sc internacional rs 6 4 5 14
2 ca river plate (arg) 6 2 5 10
3 palestino 6 2 0 7
4 alianza lima 6 0 -10 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 sc internacional rs 3 2 3 7
2 ca river plate (arg) 3 1 3 5
3 palestino 3 1 0 3
4 alianza lima 3 0 -2 1
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 sc internacional rs 3 2 2 7
2 ca river plate (arg) 3 1 2 5
3 palestino 3 1 0 4
4 alianza lima 3 0 -8 0