Bảng xếp hạng bóng đá giải chính

# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
1 các tiểu vương quốc ả rập thống nhất 3 1 2 5
2 thái lan 3 1 -2 4
3 bahrain 3 1 0 4
4 ấn độ 3 1 0 3
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 các tiểu vương quốc ả rập thống nhất 2 0 0 2
0 thái lan 1 0 -3 0
0 bahrain 1 0 -1 0
0 ấn độ 2 0 -3 0
# ĐỘI TRẬN THẮNG HS ĐIỂM
0 các tiểu vương quốc ả rập thống nhất 1 1 2 3
0 thái lan 2 1 1 4
0 bahrain 2 1 1 4
0 ấn độ 1 1 3 3